Teknologiens fremtid

Teknologi i møte med mennesker - Coperio
Bilde: https://coperio.no/2016/09/teknologi-i-mote-med-mennesker/

Under andre forelesning den 8. januar var Arne Krokan innom temaet om teknologi i fremtiden, noe som jeg synes er interessant og kan være relevant for den moderne tiden vi lever i nå. Som et spennende tema som tok oppmerksomheten min vil innlegget ta utgangspunktet i temaet om teknologi.

Dersom teknologi i endring virker interessant, så kan jeg anbefale å lese bloggen til Arne her.

Som Arne snakket om under denne forelesningen, så var han innom det temaet med teknologi i dagens samfunn, og hvordan det blir påvirket av den moderne teknologien. Nå som vi lever i en tid der teknologi ofte er i utvikling, merker vi bestandig at den blir mer og mer en del av våres liv, og spesielt i arbeidslivet. Maskiner, verktøy og lignende utvikles hele tiden, og vi ser nå hvordan teknologien er med på å endre arbeidsprosessene i hverdagen. I motsetning til arbeidslivet har det sosiale livet vårt også endret seg i forhold til måten det var før. For eksempel har måten vi kommuniserer med hverandre blitt mer digitalisert, og bruken av smart telefoner, datamaskiner og internett har blitt vanlig i dagens samfunn.

Hva er digitalisering?

Men hva er egentlig digitalisering, og hva vil det si når noe er digitalisert? Ordet i seg selv kan virke skremmende for mange, og noen vil lett få feiltanker om hva det egentlig går ut på. For å definere begrepet kan vi bruke Regjeringen.no sin definisjon av begrepet digitalisering.

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.»

Ledere vil bli bedre på digitalisering | BI
Bilde: https://www.bi.no/om-bi/nyheter/2017/03/ledere-vil-bli-bedre-pa-digitalisering/

Med digitalisering ønsker man å innrette digitale løsninger for en «lettere» hverdag ut ifra de tradisjonelle måtene i det man gjør. For virksomheter blir det mer og mer lønnsomt med overgangen til teknologien, og man jobber med å tilpasse seg endringen. Jo bedre man klarer å ta i bruk teknologien, jo enklere og mer effektivt kan prosessen bli. Med andre ord ser man på overgangen fra gamle og tradisjonelle metoder til elektroniske og digitale løsninger, og allerede kan vi se hvor mye teknologien har digitalisert livene våre.

Vi kan se i ulike settinger der teknologi har hatt en innflytelse, og kan ta et eksempel som shopping, der det å handle over internett har blitt mer vanlig enn før, og spesielt under pandemien der det rådes om å være i mindretall. Klær, sko, dagligvarer og lignende er lett tilgjengelig over nett til enhver tid, og kan fås rett hjem. Som skrevet tidligere nevner jeg også at måten vi kommuniserer med hverandre blitt mer digitalisert, og spesielt under pandemien. Det blir mer chatting, videospill, møter, jobb og mye mer over internett med skjerm-til-skjerm enn fysisk interaksjon grunnet vedtakene vi følger.

Neuralink

Elon Musk's Neuralink Demo Today is Yet Another Historical Event | by Fahri  Karakas | Predict | Medium
Elon Musk og Neuralink.
Bilde: https://medium.com/predict/elon-musks-neuralink-demo-today-is-yet-another-historical-event-5f4a07bbb5bd

Slik som vi ser i dag, har flere selskap og bedrifter tatt noen ekstra steg innenfor den teknologiske utviklingen. Blant noen av selskapene kan vi nevne Neuralink som er et neuroteknologisk selskap grunnlagt av Elon Musk og andre. Selskapet jobber, og forsker på hvordan de kan bruke såkalte «implant chips» i menneskene for å knytte mennesker og maskiner. Med den tilkoblingen kan menneskene med disse chip’ene effektivt bruke tankene sine til å utføre handlinger med lite kraft. Dette kan for eksempel være handicappede folk som bruker proteser, og med dette systemet kan de bruke tankene sine til å kontrollere de kunstige kroppsdelene. Et annet syn selskapet hadde med dette systemet var tanken rundt å tilkalle en Tesla bil med bare tankene!

Konsekvensene av digitaliseringen

Selv om teknologi kan virke spennende og interessant, så må vi ikke glemme at det kan medføre konsekvenser bak disse tingene. Det er veldig mye debatt rundt dette temaet, og mye kan virke skeptisk for folk. Forskning.no skriver blant annet om farene ved digitalisering og tar for seg personvern og datasikkerhet som viktige elementer som bør tas videre i tiden fremover. Aldri vet vi når de «store» som henter inn data fra oss mennesker kan misbruke informasjonen de har om oss til deres fordel. Tar vi for oss Neuralink har det vært mye snakk om bruken av chip i hjernen vår som kan være risikabelt. «Brain hacking» og skader på fysisk og informatisk nivå er noen av de tingene som folk er varsomme når det kommer til hjerneoperasjoner.

Når det gjelder utviklingen av teknologi merker vi at digitaliseringen åpner for flere arbeidsplasser i tillegg til at det stenger ned flere. Det at teknologien utvikler skaper en fordel for arbeidsprosessen da maskiner og verktøy er effektive og gode, men når de blir altfor gode vil det risikere at mennesker kan miste jobbene sine. At maskiner og blant annet roboter tar over flere arbeidsplasser er noe folk som har hatt jobber i lengre perioder er redde for, dersom det skulle skje.

Når det kommer til dette temaet synes jeg personlig at det er spennende at det ikke er bare noe positivt som medbringes, men også noe negativt slik at det blir mye snakk ut av det. På den måten har vi muligheten til å gi kritikk slik at digitaliseringen kan skje på den beste måten for alle. Allerede nå har vi roboter som kan utføre dagligdagse handlinger, i tillegg til førerløse busser som stadig utvikles. Med mer tid så får vi se hva som kommer til å skje med samfunnet, hvordan vi takler dette, og om det blir helt “1984” de kommende årene eller ikke.

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-sektor/id2340245/

https://forskning.no/data-forskeren-forteller-politikk/vi-ma-snakke-mer-om-digitalisering/1297453

https://www.theweek.in/news/sci-tech/2020/08/29/elon-musk-gamchanging-neuralink-and-the-three-little-pigs-demo-explained.html

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *