Filterbobler og ekkokamre

Når vi er på internett hender det at resultat vi får opp kan differensiere seg til tross for at det vi søker på er det samme. Dette skyldes filterbobler og ekkokamre, og informasjonen vi får blir skapt ut ifra vår søkehistorikk. Med disse to fenomenene vil jeg i utgangspunkt forklare hva de er, hvordan de oppstår, og se hvordan de påvirker den digitale markedsføringen. I etterkant vil jeg trekke fram konsekvensene de kan bringe.

Filterbobler

Vi kan tenke på filterboble som en slags «sone» der vi får skreddersydd informasjon som er tilpasset oss. I følge Store norske leksikon oppstår filterbobler når resultatene vi får blir dannet av algoritmer på ulike nettsider som henter inn data fra våre søk, og som er basert på vår søkehistorikk. Begrepet som ble introdusert av forfatteren Eli Pariser i boken The Filter Bubble i 2011 viser oss hvordan filterbobler har som kraft å fange oss på en måte som gjør at vi ikke blir eksponert for informasjon utenfor denne «boblen». På den måten filtreres vekk informasjon som algoritmene tror er irrelevante for oss, slik at vi sitter igjen med det som er tilpasset oss.

Bilderesultater for filterbobler
Eli Pariser, forfatter av The Filter Bubble
Bilde: https://snl.no/filterboble

Ekkokamre

I likhet med filterbobler er ekkokamre et annet begrep som henger veldig godt med førstnevnte. På forskersonen.no skriver Melanie Magin om sosiale medier, der hun blant annet nevner om ekkokamre, og forklarer fenomenet som en «situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.» I en lettere betydning kan vi forestille oss en gruppe med mennesker som er inne i et «kammer» der informasjonen som spres går i ekko, og på den måten «spretter» informasjonen fram og tilbake slik at den forsterkes for menneskene som er i det rommet. Slik oppstår ekkokamre, og vi kan ofte se det i ulike situasjoner der grupper med mennesker blir eksponert for ensidig informasjon gjentatte ganger, som kan resultere i at medlemmene står sammen om en felles mening.

Filterbobler og ekkokamre i digital markedsføring

I vår tid opplever vi at bruken av digitale plattformer blir stadig vanligere, enten om det er til arbeid, det sosiale eller noe annet. Til enhver tid uavhengig av hvor man befinner seg har man alltids mulighet til å ha tilgang til informasjon eller nyheter. Ut i fra dette vil det å markedsføre seg digitalt være til en fordel for bedrifter, da de får muligheten til å nå ut til flere til enhver tid.

Med bruk av filterbobler i den digitale markedsføringen vil algoritmer kunne gi oss relevant informasjon ut ifra vår aktivitet på internett. Hvis vi for eksempel har søkt på en bestemt vare på Google, så kan algoritmesystemet bearbeide den informasjon slik at vi i etterkant kan bli anbefalt disse varene gjennom reklamer fra ulike nettsteder. Det kan være alt fra klær til reisetjenester, og det kan merkes ut ifra hvor opptatte vi er av det. Som nevnt kan filterbobler være positivt for digital markedsføring siden algoritmene kan bearbeide informasjon fra brukere, og filtrere vekk det som er irrelevant slik at informasjon om produkter eller tjenester som er relevant blir mer synlig for brukerne. I tillegg vil det være mer tidssparende og lønnsomt for bedrifter siden søkemotorens algoritmesystem er til hjelp for eksponeringen av varer og tjenester.

Bilderesultater for filterboble reklamer
I dette bildet får vi et innblikk i søkemotoren DuckDuckGo.com som ivaretar vår informasjon i motsetning til Google’s algoritmesystem.
Bilde: https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/P9elme/denne-anden-utfordrer-google

Men hvis vi skal se på to sider av en sak, så kan disse to fenomenene ha en negativ påvirkning i digital markedsføring. I og med at filterbobler fungerer på en måte der mye informasjon blir filtrert vekk ut ifra vår aktivitet, så vil vi bare stå igjen med det som er tilpasset oss. I følge Store norske leksikon har Eli Pariser talt om den negative konsekvensen av å bli fanget i en filterboble, der informasjon som filtreres vekk utfordrer vårt syn på verden, siden vi ikke får «flere sider av en sak». Med filtreringen som algoritmene utfører kan det også føre til en negativ konsekvens for bedrifter som markedsfører seg digitalt der produktene eller tjenestene de tilbyr blir filtrert vekk. På den måten kan de miste de potensiale kundene sine på en måte der det som er mest relevant og sterkt vil gi brukeren valgmulighetene mellom det de blir eksponert for, med mindre de velger å utforske flere alternativer for et bredere perspektiv.

Siden de henger mye sammen, så har ekkokamre i tillegg en påvirkning på digital markedsføring der informasjon blir repetert. Har du noen gang merket at du ser samme reklamer eller annonser gjentatte ganger på sosiale medier? Slik har ekkokamre en påvirkning på den digitale markedsføringen som kan være både positiv eller negativ, siden det er brukere som blir gjort oppmerksomme på det her. Siden alle brukere er forskjellig så kan alle tolke den forskjellig. Hvis vi bruker videospillet Raid: Shadow Legends som et eksempel, så er det mange brukere, spesielt gamere som blir møtt med spillets reklame gang på gang, noe som kan resultere i irritasjon og et negativt syn mot videospillet. Det at man får markedsført produktene sine kan være positivt, men en konsekvens av det kan være at brukere får en negativ holdning til det. For noen brukere kan repetert markedsføring være bra dersom det er noe de har en positiv tilknytning til.

Bilderesultater for raid shadow legends ad
En av videoreklamene til Raid: Shadow Legends
Skjermdump fra: https://www.youtube.com/watch?v=j6XRbwii8WM&ab_channel=Raid%3AShadowLegends

Nå som jeg har skrevet om filterbobler og ekkokamre, og trukket det inn i digital markedsføring så ser vi at det kan være positive ting de kan bidra med, men i tillegg negative. Med utgangspunkt i dette temaet har jeg av egen erfaring sett hvor skremmende det kan være når algoritmene vet så mye om oss. Av egen opplevelse har jeg blitt sjokkert over at til og med smarttelefoner kan ta opp informasjon fra våre hverdagslige samtaler, og bruke algoritmene for å presentere oss med relevant informasjon. Det at vi ubevisst ikke vet hvor mye informasjon algoritmer og teknologi har på oss er skremmende, så det å ha kunnskap om dette stoffet er viktig slik at vi kan se hvordan de fungerer med oss på daglig basis.

Kilder:

https://snl.no/filterboble

https://forskersonen.no/kronikk-media-meninger/sosiale-medier-kan-gi-feil-inntrykk-av-hva-de-fleste-i-norge-mener-om-klimaendringer/1649548

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *