Apollo og bærekraft i reiselivsbransjen

I forrige innlegg introduserte jeg virksomheten Apollo som jeg kommer til å bruke fremover i nyere innlegg og til eksamen, og gikk gjennom ulike temaer som forbrukeratferd og medievaner før jeg til slutt skrev om kundereisen til valgt virksomhet. Med samme virksomhet i utgangspunkt vil jeg i dette innlegget heller gå inn på hva bærekraft er, ulike temaer i bærekraft som FNs bærekraftsmål, og bærekraftig utvikling før jeg beskriver i hvilken grad bærekraft er integrert i Apollo. I etterkant vil jeg avslutte med hvordan reiseindustrien kommer til å se ut om 5-10 år med tanke på bærekraft.

Bærekraft

Ifølge YouMatter (2021) forklarer de at begrepet bærekraft ikke har en konkret definisjon, men at det kan ses på ulike perspektiver på hvordan det kan nås. Nå om dagen oppstår det stadig problemer på det sosiale, miljø og klima og det økonomiske og begrepet blir stadig mer brukt, og kan defineres i den forstand at bærekraft handler om å kunne ta vare på de ressursene vi har på jorden gjennom det sosiale, klima og økonomiske. 

FNs bærekraftsmål

Ettersom fokuset på bærekraft har blitt større har FN (2021) utarbeidet 17 bærekraftsmål som en global arbeidsplan for å bekjempe ulike utfordringer innenfor miljø, økonomi og det sosiale for å skape en bærekraftig utvikling. Med de 17 hovedmålene har de i tillegg 169 delmål som sammen med ti millioner mennesker rundt verden ble vedtatt demokratisk gjennom en spørreundersøkelse.

(Skjermdump av FNs bærekraftsmål fra FNs nettside)

Bærekraftig utvikling

Når det gjelder bærekraftig utvikling må det forstås hvilke forhold som må legges til rette for å ta vare på kloden. FN (2019) skriver at en bærekraftig utvikling kan skapes dersom klima og miljø, økonomi og sosiale forhold henger sammen i et globalt arbeid med bærekraft. Disse forholdene i bærekraftig utviklingen blir også kalt for de tre dimensjonene, og kan brukes for å se om noe er bærekraftig eller ikke. Siden disse tre dimensjonene har en sammenhengende effekt har bærekraftsmålene tatt utgangspunktet i disse forholdene for å skape en bærekraftig utvikling på vår eneste klode.

Bærekraft i Apollo

Hvis vi skal se på hvordan bærekraft er innvirket i virksomheten basert på det vi kan se ut i fra tenker jeg mest på det vi kan finne ut i fra utsiden som blir nettsiden til reisearrangøren. Av informasjonen som kommer fra nettsiden til Apollo beskriver de at reisene gjøres så bærekraftige som mulig, og gjennom hele reisen: hjemme, på flyet og ute på reisemålene. Med dette fokuserer virksomheten på menneskerettigheter, klimaendringer, bærekraftige produkter og en bærekraftig leverandørkjede. I tillegg arbeides det med å redusere drivstofforbruket gjennom bruk av flyindustriens mest klimaeffektive fly, og samarbeid med den europeiske flybransjen skal skape en utvikling og luftfart som er klimavennlig. (Apollo, 2021)

Hvordan kommer reiselivsbransjen til å se ut om 5-10 år?

Ut ifra informasjonen vi vet om Apollo som tilhører reiselivsbransjen kan vi tenke oss at reiselivsbransjen kommer til å få en bærekraftig utvikling om 5-10 år. Siden pandemien har ført til restriksjoner kan det føre til et stort behov for ferie dersom Covid-19 tar slutt, som resulterer i økende vekst for bransjen som gir reiseindustrien muligheter for utvikling som er bærekraftig. 

Kilder:

YouMatter, 2021. Sustainability – What Is It? Definition, Principles and Examples. https://youmatter.world/en/definition/definitions-sustainability-definition-examples-principles/

FN, 2021. Bærekraftsmål. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

FN, 2019. Bærekraftig utvikling. https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Apollo. Nettside. https://www.apollo.no/om-apollo/en-baerekraftig-reiseindustri/miljovennlig-reise

Apollo. Nettside. https://www.apollo.no/om-apollo/en-baerekraftig-reiseindustri

Apollo. Nettside. https://www.apollo.no/om-apollo/en-baerekraftig-reiseindustri/apollo-og-flyet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *