Apollo og kundereisen

I dette blogginnlegget vil jeg ta utgangspunktet i forbrukeratferd og medievaner der jeg kommer til å gå inn på temaet med kundereisen til en valgt virksomhet, som i dette tilfelle blir det skandinaviske flyselskapet Apollo. I forkant av kundereisen vil jeg først ta for meg en presentasjon av reisearrangøren før jeg går over til begrepene forbrukeratferd og medievaner og deretter avslutter med å beskrive kundereisen til reisearrangøren.

Apollo

Det skandinaviske reiseselskapet som går under navnet Apollo ble startet i Sverige i 1986 og har utviklet seg siden da til å bli en av Nordens største reisearrangører i dag. Sammen med Apollos datterselskap, Novair som er deres flyselskap og andre samarbeidspartnere og leverandører tilbyr de kunden mulighet for flere typer produkter og tjenester som fly, kollektivtransport, hotellbooking og mye mer. (Apollo, 2021)

(Logo av reisevirksomheten Apollo. Hentet fra: https://kommunikasjon.ntb.no/presserom/apollo/c?publisherId=89430)

I tillegg til de reise-valgene kundene kan velge mellom på nettsiden dukker det stadig opp nye trender som selskapet har klart å tilpasse seg, der de har begynt å tilby f.eks andre type reiser som treningsreiser og mye mer slik at kunden har flere valg de kan prøve ut enn de ordinære. (Apollo, 2021)

Forbrukeratferd og medievaner

I markedsføringsfaget er forbrukeratferd et begrep som tas i bruk for å gi best mulig grunnlag for beslutninger basert på forståelsesperspektiver innenfor psykologi, sosialpsykologi og sosiologi. Med andre ord har Store Norske Leksikon (2019) en god definisjon på dette der de forklarer begrepet som “alt enkeltpersoner og husholdninger foretar seg i forbindelse med å tilegne seg, bruke og kvitte seg med varer og tjenester, inkludert betraktninger forut for og i etterkant av handlingene.” I motsetning til forbrukeratferd handler medievaner om våre vaner på ulike medier, som det er lett å forstå ut i fra ordets oppbygning. (NDLA, 2020)

Hvis vi ser på dagens situasjon med pandemien, så kan vi se at disse begrepene står sentralt da disse har endret seg mye i løpet av denne tiden. Et eksempel er hvordan digitale medier blir mer og mer vanlig, da restriksjoner oppstår og hverdagen blir annerledes enn før, og kan forklares der Grøndalen (2021) skriver om hvordan ulike digitale medier er mer i fokus nå om dagen, da stadig flere betaler for nettaviser enn tradisjonelle papirutgaver av valgt avis. 

Målgruppe

Innen markedsføringen ligger målgrupper som kan betegnes som de vi ønsker å rette oss mot når vi skal kommunisere eller markedsføre. Denne målgruppen kan være mye forskjellig som en gruppe mennesker, organisasjoner og mye mer, men hovedsakelig er de bestemt ut i fra kriterier som går på de demografiske og psykografiske. (SNL, 2020)

Med de demografiske kriteriene kan vi ta for oss at Apollo ønsker å rette seg mot alt fra unge til eldre i aldersgruppen; 16-60 rundt i hele Skandinavia med middelsklassesøkonomi. I motsetning til de demografiske kriteriene har vi de psykografiske som ser på holdninger, personlighet og livsstil og kan ut i fra disse kriteriene se at Apollo ønsker å rette seg mot skandinavere som liker å feriere innenlands eller utenlands. Siden Apollo sin målgruppe er ganske bred som følge av at de tilbyr mye ulikt som treffer mange forskjellige mennesker på tvers av alder og interesse, så kan det bli vanskelig å sette en fast målgruppe.

Kundereisen til Apollo

Tur Digital (2019) har en god definisjon på kundereisen som låter slik som “prosessen noen går gjennom på veien til å bli din kunde.” Med andre handler det om alt fra start til slutt i perspektivet til kunden gjennom denne reisen, som kan deles inn i tre faser; oppmerksomhet, vurdering og selge.

Oppmerksomhet er den første fasen i kundereisen og kan ses i perspektivet til kunden der de oppdaget et behov eller et problem de ønsker å løse. Med utgangspunkt i Apollo kan det være at de ønsker andre tilbud for reiser eller ferie, spesielt nå som vi lever i en pandemi der mye er strengt.

Vurdering er den andre fasen i kundereisen og tar seg fram til de ulike alternativene kundene kan velge som passer dem best. Løsningene til kundene til Apollo er blant annet de ulike tilbudene de har, og muligheten til å skreddersy sine egne reisepakker. I tillegg til det virksomheten tilbyr er konkurrentene i reiselivsbransjen en av de andre alternativene kunden kan velge mellom, der faktorer som pris, kvalitet og mye mer er med på å bestemme evalueringen til kunden.

Selge er den siste fasen i kundereisen og handler om at en beslutning er tatt, og at kunden ønsker å gå til kjøp ut i fra alternativene de blir stilt med. Når det gjelder kjøp kan kunden bestille sin ferie eller tur på Apollos nettside.

Etter å ha gått gjennom de ulike temaene i innlegget og tatt for oss Apollo som valgt virksomhet til videre innlegg og til eksamen, har vi sett at selskapet arbeider i en bransje som er litt hard grunnet dagens situasjon med pandemi, som reduserer valgene mennesker har med reisetilbud nå om dagen. Til tross for dette har Apollo klart å ordne et alternativ til dette behovet med å reise utenlands, med å fikse turer og aktiviteter i eget land som et svar mot Covid-19, noe som kan være svært passende for reiselystne folk som er lei av å vente på at restriksjonene skal lettes.

Kilder:

Apollo. Nettside. https://www.apollo.no/om-apollo/om-selskapet

Apollo. Nettside. https://www.apollo.no/reiser

Pihl, Roger & Vikøren, Birger M. 2019. Forbrukeratferd (Markedsføring). Store Norske Leksikon https://snl.no/forbrukeratferd_-_markedsf%C3%B8ring

Overland, Jan-Arve, 2020. Medievaner og medieopplevelser. NDLA. https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185993/resource:1:165699?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

Grøndalen, Roger-A, 2021. Endrede medievaner etter korona: Betalt nettavis øker markant som viktigste nyhetskilde. Journalisten. https://journalisten.no/korona-koronapandemien-mari-velsand/endrede-medievaner-etter-korona-betalt-nettavis-oker-markant-som-viktigste-nyhetskilde/445746

Pihl, Roger & Vikøren, Birger M. 2020. Målgruppe. Store Norske Leksikon. https://snl.no/m%C3%A5lgruppe

Espen, 2019. Å kartlegge kundereisen hjelper deg med å lykkes. https://tur.digital/turtips/a-kartlegge-kundereisen-hjelper-deg-med-a-lykkes/

Bildekilde:

Apollo. Nettside. https://kommunikasjon.ntb.no/presserom/apollo/c?publisherId=89430

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *